V případě, že je stížnost oprávněná, okamžitě podnikáme příslušné kroky za účelem výměny výrobku, který je v rozporu s jakostními normami. Pro vyloučení podobných problémů v budoucnosti, po každé opodstatněné reklamaci používáme nástroj s názvem Zpráva 8D. Takto zavádíme nejen nápravná opatření, ale také se snažíme zavést preventivní opatření, abychom se podobným problémům vyhnuli.