Pravidelně používáme nástroje kontroly kvality, v podobě ku příkladu Zprávy 8D, které nám pomáhají organizovat, kontrolovat a řídit systém jakosti v Tecsolum. Náš hlavní specialista kvality úspěšně zavedl mezi našimi zaměstnanci metodologii 5S, která zajišťuje vysokou pracovní morálku, a bezpečnost a produktivitu práce. Před rokem TecSolum získala prestižní certifikát ISO 9001:2000: ocenění, které je přiznáváno pouze těm podnikům, které vykazují maximální obětavost při realizaci politiky jakosti. Od této doby byly ISO standardy v Tecsolum vždy udržovány, a to jak pokud jde o procesy, tak i výrobky.