Samozřejmě, dodání výrobků může probíhat v systému ex works, kdy cena přepravy není připočtena k nabídce. Tím se kupující zavazuje k převzetí plné zodpovědnosti za přijaté zboží, a to od chvíle, kdy toto zboží opustí území našeho podniku.