Jsme si vědomi odpovědnosti za životní prostředí, a snažíme se o minimalizaci negativního působení na okolí prostřednictvím optimalizování výrobních procesů a úsporné využívání surovin, a v důsledku:
  • Použití moderních zařízení pro úspornou spotřebu energie,
  • Použití uzavřených cirkulačních obvodů chladicích systémů,
  • Používání v jak nejširším rozsahu recyklovatelného materiálu
  • Používání komplexního systému nakládání s odpady, včetně třídění odpadu pro účely recyklace.

Jsme si vědomi odpovědnosti za naše zaměstnance, ze všech sil se snažíme zajistit jejich bezpečnost na pracovišti prostřednictvím:

  • Dodržování veškerých norem a předpisů v rozsahu bezpečnosti a hygieny práce,
  • Využívání moderních prvků výrobní infrastruktury,
  • Předcházení pracovním úrazům a nemocem z povolání prostřednictvím vzdělávání a informování,
  • Stálá spolupráce s našim odborníkem pro věci bezpečnosti a hygieny práce a závodním lékařem.