quality certificate tecs2

Certifikát Společnost Industrial Brush Manufacturers (pod značkou TecSolum) je mezinárodní firmou zabývající se výrobou vysoce kvalitních kartáčů sloužících především k mechanickému čištění povrchů ulic, chodníků, náměstí a také letištních drah.

Zárukou vysoké kvality výrobků nabízených společností TecSolum je jasně stanovená mise firmy a vyplývající z ní cíle politiky Integrovaného systému řízení jakostí, životném prostředí a BHP.

Zobrazit certifikát kvality – click here.


Cílem Industrial Brush Manufacturers Sp z o.o. je:

  • stálá výroba průmyslových kartáčů nezbytných pro mechanické procesy zametání a úklidu silnic, chodníků, náměstí, a také zemní a letní údržby letišť.
  • vytvoření skupiny kapitálově spojených firem tak, aby byla v perspektivě do roku 2012 zajištěna dostupnost nabízených výrobků na území většiny populace EU, Ruska, Norska a Ukrajiny v průběhu 48 hodin.
Mise Firmy

Misí podniku Industrial Brush Manufacturers Sp z,o.o. je neustálé úsilí o přizpůsobení se potřebám konečných odběratelů a výrobcům zametacích strojů na všech trzích, kde jsou nabízeny výrobky TecSolum. Tuto misi budeme realizovat prostřednictvím:

  • provádění všech prací a podnikových procesů v souladu s ujednáními stran,
  • snahy o dosažení optimálních cen nabízených výrobků při současném zaručení jejich kvality,
  • zavádění nových řešení v rámci výrobních procesů (neustálé zdokonalování),
  • nejčastěji jak je to možné – nabízení inovačních produktů,
  • neustálého zdokonalování účinnosti fungujícího Systému řízení jakostí a identifikovaných procesů,
  • uvědomění zaměstnanců o významu, které má splnění požadavků partnerů,
  • neustálého zdokonalování vztahů s dodavateli,
  • správné komunikace s vnitřních i vnějším okolím.

Vize firmy

Vizí firmy je vysoká rozeznatelnost značky TecSolum na trzích, na kterých je provozována obchodní činnost v rámci kapitálové skupiny.

Životní prostředí a BHP

V rámci péče o životní prostředí v našich výrobních procesech postupujeme pomocí nejnovějších technologií tak, abychom dosáhli jak nejnižší spotřeby energie.

Jakostní cíle

Udržet a zdokonalovat systém Řízení jakosti podle normy ISO 9001:2008.
Vedení společnosti