Firma disponuje vlastní obchodní značkou pod názvem “TecSolum” [čti: teksolum]. TEC je zkratkou od slova “technologie”, a znamená pro nás moderní a vysoce pokročilou technologii výroby, kterou využíváme díky našemu strojovému parku a SOLUM – silným základům (slovo pochází z latiny). Silnými základy našeho podniku jsou pro nás mnohaleté zkušenosti v tomto odvětví – společníků TecSolum, jakož i moderní strojový park a také tým zaměstnanců – manažerů, odborníků, inženýrů a operátorů linek.

Co Vám můžeme nabídnout?


Firma “Industrial Brush Manufacturers sp. z o.o.” je mezinárodní firmou B2B (business to business) zabývající se výrobou širokého spektra kartáčů pro mechanické čištění takových povrchů jako jsou ulice, náměstí, chodníky, letištní dráhy a jiné. Sídlo firmy a výrobně-skladovací hala se nachází v Komornikach u Środy Śląskiej (dolnoslezské vojvodství), v rámci oblasti Speciální Legnické ekonomické zóny.

Naši klienti


Zákazníky společnosti jsou zejména obecní podniky, úklidové firmy, a dealeři a výrobci čistících a zametacích strojů. Tito odběratelé sídlí v evropských státech, mezi jinými v Itálii, Velké Británii, Dánsku, Belgii, Holandsku, Švédsku, Rakousku a Švýcarsku. V současné době zvyšujeme prodej a získáváme nové trhy v zemích Evropské unie, a také se rozvíjíme mimo ni – v zemích středního a dálného východu.