Je těžké definovat přesnou dobu, po jakou budete moci používat naše kartáče. Závisí to nejen na frekvenci užívání, ale také na úrovni správné péče o zakoupené výrobky. Z naší strany můžeme zaručit nejvyšší kvalitu, a to zároveň pokud jde o materiál použitý ve výrobním procesu, jak i pokud jde o konečný produkt.